Select Your Country:Girl not swimming in pool

Jak tętnicze nadciśnienie płucne wpływa na Państwa dziecko?

Girl not swimming in pool

Jak tętnicze nadciśnienie płucne wpływa na Państwa dziecko?

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tym medycznym badaniem naukowym eksperymentalnego leku dla dzieci i młodzieży z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH).

Czy Państwa dziecko cierpi na tętnicze nadciśnienie płucne (PAH)? Życie z przewlekłą chorobą, taką jak PAH, jest wyzwaniem dla dzieci i ich rodziców. W przypadku dzieci z PAH nie ma zbyt wielu dostępnych opcji i konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad sposobami leczenia PAH u dzieci i młodzieży.

SALTO to badanie kliniczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z PAH. Badacze mają zamiar dowiedzieć się, czy eksperymentalny lek, który został zatwierdzony w leczeniu dorosłych z PAH, jest bezpieczny i skuteczny u dzieci i młodzieży z PAH. Niniejsze badanie pozwoli stwierdzić, jak działa eksperymentalny lek podawany wraz z innymi przepisanymi lekami stosowanymi w PAH.

Jeśli u Państwa dziecka zdiagnozowano PAH, należy kliknąć tutaj, aby wyszukać szpital uczestniczący w badaniu.