Select Your Country:Girl not swimming in pool

Hur påverkas ditt barn av pulmonell arteriell hypertension?

Girl not swimming in pool

Hur påverkas ditt barn av pulmonell arteriell hypertension?

Lär dig mer om den medicinska forskningsstudien som utvärderar ett studieläkemedel för barn och ungdomar med pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Har ditt barn diagnostiserats med pulmonell arteriell hypertension (PAH)? Att leva med en kronisk sjukdom som PAH är utmanande både för barn och föräldrar. Behandlingsalternativen för barn med PAH är idag få och mer forskning behövs för att få ökade kunskaper och fler alternativ för barn och ungdomar med PAH.

SALTO är en forskningsstudie som avser barn och ungdomar med PAH. Forskarna vill veta om ett studieläkemedel som har godkänts för behandling av vuxna med PAH är säkert och effektivt för barn och ungdomar med PAH. I den här studien undersöks studieläkemedlets effekter när det ges tillsammans med andra ordinerade PAH-läkemedel.

Klicka här om ditt barn har fått diagnosen PAH och du vill se medverkande studiekliniker.