Select Your Country:Girl not swimming in pool

Tăng áp động mạch phổi ảnh hưởng đến con bạn như thế nào?

Girl not swimming in pool

Tăng áp động mạch phổi ảnh hưởng đến con bạn như thế nào?

Tìm hiểu thêm nghiên cứu y học này về một loại thuốc nghiên cứu cho trẻ em và thanh thiếu niên bị tăng áp động mạch phổi (PAH).

Con bạn có bị tăng áp động mạch phổi (PAH) không? Sống với căn bệnh mạn tính như PAH là một thách thức đối với trẻ em và cha mẹ của trẻ. Không có sẵn nhiều lựa chọn cho trẻ em mắc PAH và cần có nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu thêm về phương pháp điều trị PAH cho trẻ em và thanh thiếu niên.

SALTO là nghiên cứu dành cho trẻ em & thanh thiếu niên mắc PAH. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem một loại thuốc nghiên cứu đã được phê duyệt để điều trị cho người lớn mắc PAH có an toàn và hiệu quả cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc PAH hay không. Nghiên cứu này sẽ xem xét hiệu quả của loại thuốc nghiên cứu khi dùng chung với các thuốc PAH được kê toa khác.

Nếu con bạn được chẩn đoán mắc PAH, hãy nhấp vào đây để tìm bệnh viện tham gia nghiên cứu.